ITT Logistics Yatırımlar

ITT Global

ITT Global, ITT Lojistik'in en büyük yatırımlarından biridir. 7.500 m2 arsa üzerine kurulu olan tesis, 1.500 m² kapalı alana sahiptir. Avrupa'nın kapasitesinde benzersiz en büyük tesisi olan ITT Global, aynı zamanda kimyasal, gıda, IBC tank konteyner yıkama, dolu/boş depolama hizmetleri sunmaktadır. Tesiste 4 adet kimyasal tank ve tanker yıkama platformu, sadece gıda yıkamaya özel 1 adet platform ve 8 adet IBC yıkama ünitesi aynı anda hizmet verebilmektedir.


ITT Logistics Yatırımlar

ITT Port

ITT Port, uluslararası ticaretin büyümesi için hayati öneme sahip olan liman hizmetleri ile ilgili, lojistik sektörünün daha rekabetçi hale gelmesini sağlayacak, ticaretin sınırlar ötesinde daha kolay ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesine katkı bulunacak. ITT Port, liman ve bağlı lojistik hizmetlerinde verimliliğin artırılması, iş süreçlerinde maksimum güvenliğin sağlanması, yüksek kalite ve çevre standartlarının uygulanması adına büyük ölçekli projeleri ile ön plana çıkacak.


ITT Logistics Yatırımlar

ITT Logistics Depo

ITT Logistics, ticari değeri olan ürünlerin muhafazası amacıyla doğan talebi karşılamak amacıyla 2018 yılında ITT Logistics Depo yatırımını hayata geçirmiştir. Tesis hizmetleri, ürünlerin ya da yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre muhafaza edilmesinin ardından istenilen noktalara gönderilmek üzere hazırlanma sürecini kapsar. Buna ek olarak yükleme, boşaltma, planlama, teslim alma, kap değişikliği, sayım, stok takibi, adresleme, yerleştirme, paketleme, hazırlama, gönderme ve iade süreç yönetimi işlemleri de yapılmaktadır.


ITT Logistics Yatırımlar

ITT Logistics Parkur

Lojistik sektöründe zaman yönetiminin büyük önem taşıdığı göz önünde bulundurularak kurulan tesis, operasyonel yönetimi kolaylaştırarak hızlı talep karşılama yeteneğiyle sektörün önemli bir ihtiyacını da karşılamaktadır. 8000 m2 alana sahip olan ITT Parkur, ITT Logistics'in tır, dorse ve tüm operasyon araçlarını konumlandırdığı ve operasyonlarının başlangıç noktası olarak kullandığı bir üst olma özelliğine sahiptir. Bu sayede filo içerisindeki her türlü araç, hızlı bir şekilde operasyona dahil edilerek daha etkili zaman ve hizmet yönetimi sağlanmaktadır.

© 2024 ITT Logistics