ITT Logistics

ITT Logistics, belirlenen limanda, belirlenen tarihte, alıcının tercih ve temin etmiş olduğu taşıma modlarını kullanarak yükleme işlemlerini profesyonel koşullarda gerçekleştirmektedir. Alıcının bulunduğu lokasyonda, gümrüklü, gümrüksüz alanda gereksinim duyacağı belgelerin hazırlanması, gümrük işlemlerini tamamlanması gibi bir çok prosedür deneyimli ekipler aracılığıyla takip edilir, tamamlanır ve alıcıya yüklemenin yapıldığı bildirilir. İthalat ve ihracat yüklenmelerindeki her süreç, müşteri ile yapılan sözleşme koşullarındaki bütün sorumlulukların kalite ve memnuniyeti çerçevesinde yerine getirilmesi esasına dayalıdır.

Dünyanın birçok farklı yerinde operasyonlarını yöneten ITT Logistics, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk ve Almanya'daki ihracat taşımalarında güçlü bir konuma sahiptir.

© 2024 - ITT Logistics