ITT tüm faaliyetlerini Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) kriterlerine bağlı olarak etkin bir şekilde yönetmektedir. ITT olarak bütün faaliyetlerimizi sürdürürken insanların sağlık ve emniyetine, çevreye karşı duyarlılığa mutlak suretle özen gösterir; operasyonlarımızın her adımında Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) etkenlerini işimizin daima merkezinde görürüz.

Faaliyetlerimizde; insan sağlığı, emniyet, çevreye saygı ve müşteri memnuniyeti en öncelikli konulardır. Hiçbir yatırım ve üretim, SEÇ kriterlerinin yaratabileceği sorunlar yönünden değerlendirilmeden başlatılamaz. ITT çözüm ortaklarını, emniyet, sağlık, çevre ve kalite politikasına göre belirler. İş yaptığı her yerde geçerli olan kanun, yönetmelik, standart ve kurallara uyar.

ITT için çalışan herkes her zaman ve her yerde sürekli iyileştirme hedefleri ve SEÇ politikalarının doğru uygulanmasından sorumludur. Emniyet, çevre ve kalite yönetim sistemleri; başarının ölçülmesi, hedeflerin konulması, özgün müdahale yöntemlerinin belirlenmesi ve uygun denetim biçimlerinin oluşturulması yönleriyle sürekli bir değerlendirmeye tabi tutulur. Sağlık ve güvenlik performansında sürekli iyileştirme hedeflerine ulaşmak için sağlanacak insan kaynağını, zaman ve maddi kaynakları seferber etmeyi taahhüt eder. ITT, kazayı olmadan önleme politikasına ek olarak bir kaza halinde etkin bir mücadele için gerekli tesisleri ve acil müdahale yöntemlerini oluşturur.

ITT tüm birimlerinin enerji tüketimini, üretilecek diğer atıklarını izleyecek ve denetleyecektir. Böylece doğal kaynakları koruyarak sürdürülebilir gelişme politikalarına aktif olarak katkıda bulunmuş olacaktır. ITT’in SEÇ-K yönetim sisteminin hedefi;

• İnsanlara zarar vermemek,
• Çevreyi korumak,
• Doğal kaynakları verimli kullanmak,
• Yukarıda belirtilen amaçlara uygun hizmet, ürün ve enerji kaynakları geliştirmek,
• Müşterilerine kaliteli hizmet ve ürün sunmak,
• Yönetimin SEÇ ve kalite performansını görünür kılmak,
• Acil durumları yönetmek ve şeffaf şekilde rapor etmek,
• Yönetimin faaliyet alanlarında en doğru ve verimli yöntemleri uygulamada ve geliştirmede öncülük etmek,
• SEÇ-K yönetim sistemini canlı tutmak ve sürekli gelişmesine katkıda bulunmak,
• Tüm ITT çalışanlarının yukarıda belirtilen amaçları benimseyeceği bir ortam yaratmak.

© 2024 - ITT Logistics