ITT LOGISTICS

Kalite Politikamız

Çalışanlarımızın ortak katılımı ve çabaları ile toplam kalite ve sürekli gelişme anlayışı içinde; sektördeki tecrübemizi, uzman kadromuzu müşteri memnuniyetine dönüştürerek elde ettiğimiz saygınlığı ve güveni korumak, standartlar ve yasal mevzuatlar çerçevesinde müşterilerimizin beklentilerinin de ötesinde, fark yaratan güvende, zamanında ve uygun maliyette hizmet sunarak, müşterilerimize avantaj sağlamak Kalite Politikamızdır.
Kurum içi veya dışı her aşamada, insan sağlığını, iş güvenliğini ve çevreyi etkileyecek noktaları sistemli bir şekilde tespit edip personelimizin ve paydaşlarımızın sağlığını, refahını ve emniyetini korumaya yönelik gerekli önlemleri almak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Bu bağlamda;

• Yönetim prensiplerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz politikanın ve yönetim sistemlerimizin şartlarını sağlayarak ayrıca sürekli geliştirip uygunluğun gözden geçirilmesini sağlamaktayız.
• Politikamızı ve Yönetim Sistemimizin gerekliliklerini çalışanlara, alt yüklenicilere, müşterilere ve tedarikçilere duyurmakta, halkın ulaşabileceği bir şekilde anlaşılırlığını sağlamaktayız.
• Sürekli iyileşen bir şekilde amaç ve hedefleri koyup bunların takibini sağlayarak gerçekleşmesi için gerekli bütün olanakları temin etmekteyiz.
• Çalışan personelimizin bağlılığı ve huzurunu göz önüne alarak temel insan hakları, çalışma saat ve şartları, ayrımcılık karşıtı, iş yasalarına uygun çalışma koşulları sağladığımızı taahhüt ederiz.
• Davranış odaklı güvenlik ile tüm çalışan davranışlarını, gözlem, koçluk, iletişim ve geri bildirim ile olumlu sonuçlanmasını hedefleriz.
• Kalite ve İş Güvenliği ile ilgili yasal şartlar, müşteri beklentileri gibi değişen şartları izleyip uygunluğunu değerlendirmekteyiz.

TS EN ISO 9001 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlerine uygun olarak çalışmakta ve faaliyetlerinde bu standartlara uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt ederiz.

Vizyonumuz

ITT Lojistik olarak herkesin tercih edebileceği, sektörel pazara yön veren, çevreyi korumayı doğaya zarar vermemeyi kendine ilke edinmiş lider bir şirket olmak hedefindeyiz.
Bu hedefimizi gerçekleştirme amacıyla aşağıdaki stratejik odak alanlara yoğunlaşıyoruz.

• Müşteri memnuniyeti odaklı
• Kaliteli sürdürülebilir ve sürekli iyileşmeyi destekleyen hizmet anlayışımız
• Hızlı ve güvenli taşımacılık
• Yurtiçi ve yurtdışı çözüm ortaklı olmak
• Çalışan bağlılığı
• Sektörel liderlik tutkusu
• İş güvenliği ve sürdürülebilirliği tüm süreçlerin ayrılmaz bir parçası haline getirme
• Kapsamlı ve yetenek gelişimi, mesleki yeterliliği üst seviyede tutma odaklı düzenli eğitim bilinci

Vizyon ve stratejilerimizi uygularken şirketçe inandığımız değerler;

• Müşteri odaklılık
• Birlikte başarma isteği
• Bağlılık ve bütünlüğü

Misyonumuz

ITT Lojistik Uluslararası standartlarda öz mal filosu ile Türkiye den Avrupa, Rusya, Turki Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Ortadoğu’ya karayolu denizyolu ve demiryolu ile Likit Kimyasal, tehlikeli madde ve Likit Gıda taşımacılığı konularında hizmetler sunmaktadır Şirket olarak kesin taahhüdümüz, yaptığımız her şeyin yasal kurallar, tüm ekipmanlarımızın ADR Sistemine uygun olması ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, yüksek standartları ve iş etikleri çerçevesinde yapılması ve sürekli iyileştirilmesi gerekliliğidir.
Vermiş olduğumuz Yurtiçi ve yurtdışı taşımacılığının yani sıra Depolama, Antrepo, Isıtma, Elleçleme ve Tankcontainer Tamiri gibi birçok alternatifli ve ekonomik lojistik çözümlerini diğer tüm hizmetleriyle entegre bir şekilde kalite politikamız ve iş güvenliği ve çevre bilinci çerçevesinde sunar ve güçlü acente ağları, global markalar ile olan partnerlik anlaşmalarımızı sürdürürüz.
Müşteri memnuniyeti ölçümleri yaparak ve hedefler belirleyerek, müşterilerimizin bugünkü ve gelecekteki beklentilerini anlamaya odaklanır; beklentinin üstünde hizmet vermeyi hedefleriz.

Genel Müdür
22.05.2018