Please enable JS

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM

GELECEĞİN LOJİSTİĞİ
img

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM POLİTİKASI

ITT Lojistik; kuruluşundan itibaren “önce insan” görüşü ile hareket eder. Çalışanlarının memnuniyetini ön planda tutarak, mesleki gelişim, kariyer planlama ve sosyal haklar konusunda destekler ve çalışanların süreçlerde aktif rol alabilmesi için fırsatlar sunar.

ITT Lojistik;

• Görev tanımına uygun yetkinlikte çalışanları işe alır.

• İnsan Kaynakları politikasında çalışan verimliliği ve sürdürülebilirliliği sağlamak amaçtır. Bunun için, taraf analizi, beklentiler, çalışan memnuniyet anketi yapılır ve sonuçlara göre iyileştirme programları uygulanır.

• İş Güvenliği konularına önem verir. Sıfır kaza hedefiyle, yaşanılan deneyimlerden faydalanarak ders alır ve süreçleri iyileştirir. Kaza sonuçlarının izlenebilir ve hesap verebilir olması için gereken programları uygular.

• Çalışan personelin kalite, çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili farkında lığın gelişmesini önem verir, yıllık eğitim planları hazırlayacak çalışanların düzenli eğitimler almasını sağlar.

• Çalışanların performans değerlendirmelerini altı aylık periyotlar ile yapar ve ilgili personeli performans toplantısında bilgilendirir, performans sonuçları kariyer hedeflerine pozitif yansıtılır.

• Çalışan uygulamalarının bütün süreçlerinde şeffaflığı öncelikli olarak ele alır. Ayrımcılıkla ilgili yasal süreçleri izler ve verileri takip eder.

• Personel iletişimine önem verir, beklentileri düzenli olarak değerlendirir ve açık kapı politikası uygular.

• Çalışanlarının mesleki yeterlilik ve iş motivasyonu göz önünde bulundurarak yıl içerisinde çeşitli eğitimler düzenler.

• Başarının bir ekip ruhu olduğu inancıyla her zaman personel beklentilerini önemser.

• Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlar.

Fırsat Eşitliği Yönetim Yaklaşımı

ITT Lojistik, personeli arasında ayrımcılık yapılmasına hiçbir koşulda izin vermez ve bu konudaki tüm süreçleri titizlikle izler ve yönetir.