Please enable JS

GÜVENLİK

GELECEĞİN LOJİSTİĞİ
img

GÜVENLİK POLİTİKASI

Bu politika, ITT’ ye yönelik saldırı ve tehditlere karşı şirket çalışanlarının,müşterilerinin, sahip oldugu mal varlığının, stratejik bilgi birikiminin ve marka değerinin korunmasını hedefler. Güvenli bir ortam yaratmak, müşteri güveni ile birlikte ekonomik kayıpları en aza indirmek, firma faaliyetlerinin kesintiye uğratılmasını önlemek ve grup bütünlüğünü ve imajını korumaktır.

ITT, güvenlik faaliyetlerini aşağıda belirtilen şekilde yürütür;

- Güvenlik Faaliyetlerini, genel iş ilkelerini, ülke kanunlarına ve uluslararası standartlara uygun olarak yönetmek,
- Tüm riskleri belirleyerek ve değerlendirerek uygun çözümleri uygulamaya koymak,
- Her türlü olay ve acil durumun olumsuz etkilerini yönetmek,
- Tüm şirket çalışanları ve müteahhitlerince benimsenmesi konusunda gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamak,
- Güvenlik önlemlerinin uygunluğunu belirli aralıklarla gözden geçirmek.

ITT olarak, bu politikanın şirketimizin operasyonel kontrolü altında bulunan tüm faaliyetlerimizde aynen uygulanacağını taahhüt ederiz.