Please enable JS

ETİK İLKELER

GELECEĞİN LOJİSTİĞİ
img

ETİK İLKELER POLİTİKASI

Etik İlkeler Politikası tüm ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çalışanlarını kapsar. Politika maddelerinin önemli kısmı sadece ofis içindeki değil aynı zamanda ofis dışındaki etik davranış ilkelerini de tanımlar. Çalışanlar politikada değinilmeyen özel konularla ilgili tereddüt / sorun yaşadığında varsa konuya özel yönetmelik, politika ve prosedürlere yoksa yöneticisinin görüşüne başvurmalıdır.

ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin Etik Politikası ortak değerler, prensipler ve kurallar hiyerarşisi içinde tanımlanmıştır. Kurallar bölümünde tanımlanmamış durumlarda etik prensip ve değerleri ışığında, prensipler içinde tanımlanmamış durumlarda ortak değerler doğrultusunda davranılmalıdır. Etik ilkelerinin uygulanmasına ilişkin herhangi bir durumda tereddütte kalınması halinde her bir çalışanın birim yöneticilerinden, gerekiyorsa üst yönetimden görüş alması desteklenmekte ve talep edilmektedir.

Ortak Değerlerimiz

Ortak etik değerlerimiz; hizmet verdiğimiz müşterilerimizle, birbirimizle ve toplumla etkileşimimizin esaslarını ve ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin ortak kültürünün temel yapı taşlarından birini oluşturur. Etik olarak doğru olanı yapmanın, müşterilerimize, birbirimize ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin yolunu gösteren temel değerlerimiz şunlardır:

Dürüstlük

Müşterilerimize ve topluma mümkün olan en üstün hizmeti sunma gayretinde olmak. Birbirimize karşı saygı duygusunu, nezaket ve destek ortamını güçlendirmek ve yaşatmak.

Etik Prensiplerimiz

Ortak değerlerimiz 7 etik prensibi ile desteklenmektedir. Bu prensipler aynı zamanda etik kurallarımıza temel teşkil etmektedir. Kurumsal etik prensiplerimiz şunlardır:

Dürüstlük-Davranış ve iletişimimizde dürüstüz.

İç ve dış ilişkilerimizde dürüst ve tutarlı davranırız.

Müşterilerimize ürettiğimiz ve sunabileceğimiz hizmetin kalitesi, sahip olduğumuz tecrübe ve yetkinlik konusunda net ve doğru bilgi aktarırız.

Gizlilik – Müşteri bilgilerinin, ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’ye ait kurumsal bilgilerin ve ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çalışan bilgisinin gizliliğine saygılıyız.

• Yasal gerekçelerle erişmesi gerekmeyen kişilere ve ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çalışan haricindeki kişilere karşı müşteri bilgisinin gizliliğini koruruz.
• Müşterilerimizin, kurumumuzun ve çalışma arkadaşlarımızın bilgilerini kişisel çıkarlarımız veya üçüncü tarafların yararı için kötüye kullanmayız.

Yetkinlik – Hizmetlerimizi beklenen seviyede sunabilmek için gerekli yetkinlik ve özveriyi sağlarız.

• Müşterilerimizin (ve dolaylı olarak müşterilerimizin müşterilerinin) faaliyet alanımızda bizden yüksek standartlı hizmet sunmamızı beklediğinin bilincindeyiz.
• Beklenen hizmet kalitesini karşılamak için görevin gereklerine uygun yetkinlikte çalışanlar görevlendirmeye ve çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli yükseltmeye gerekli özeni gösteririz.

Topluma Karşı Sorumluluk – Sunduğumuz hizmetlerin ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin faaliyet alanı itibarıyla ticari hayat üzerindeki öneminin farkındayız.

• Toplum hayatı ve enerji sektörü içindeki rolümüzün farkında olup, kasıtlı veya kasıtsız bir zarara neden olmamak için gerekli önlemleri uygularız. Tüm çalışmalarımızı toplumsal faydayı artırmak üzere kurgulamaya çalışırız.

Yasalara Saygı, Kurum İtibarını Koruma – İlgili yasalara ve mesleki ilkelere uygun davranırız, kurum itibarını koruruz.

• Faaliyet alanımızla ilgili yasa ve düzenlemeler ile mesleki ilkelere uygun faaliyet gösteririz.
• Kurumumuzun ve müşterilerimizin itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınırız.

Nezaket Kurallarına Uygun ve Adil Davranış - Birbirimize karşı saygılı ve adil davranırız, destek ortamını koruruz.

• Bireysel sosyal davranışlarımızın kurumumuz, meslektaşlarımız ve kamu üzerinde doğurabileceği etkinin farkında olarak sorumlu biçimde, saygı ve nezaket kuralları dahilinde hareket ederiz.
• Birbirimize karşı saygılı ve adil davranırız. Terfi ve ücret politikamız liyakat ve herkes için eşit fırsat temeline dayanır.

Ortak Değerler Ekseninde Örnek Olma – Her birimiz ortak değerlerimiz ekseninde çalışma arkadaşlarımıza rol model olacak biçimde hareket ederiz.

• Her birimiz etik davranışın büyük önem taşıdığı kritik ve riskli bir ticari faaliyetin içinde olduğumuzun bilincindeyiz.
• Günlük davranışlarımızda, orta ve uzun vadeli kararlarımızda ortak etik değerlerimize uygun kararlar almaya özen gösterir, yöneticilerimiz ve diğer meslektaşlarımızın da bu şekilde davranmasını bekleriz. Tereddüt edilen durumlarda yöneticilerimize danışırız.

Etik Kurallarımız

Etik kurallarımız yukarıda belirtilen değer ve prensiplerimiz doğrultusunda tanımlanmış olmakla birlikte, her durumu kapsaması mümkün değildir. Bu gerçekten yola çıkarak ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çalışanlarının bu politikada tanımlanmamış durumlarda doğru davranışı tespit etmek için aşağıdaki soruları kendilerine sorması gerekir:

• Hareketlerim, kanuna ya da ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin etik değer ve prensiplerine aykırı mı?
• Dürüst ve adil miyim?
• Planladığım davranışı ailem, arkadaşlarım ve meslektaşlarımdan saklama ihtiyacı hisseder miyim veya onlara anlatırsam utanır mıyım?
• Eğer davranışım gazetelerde açıklansaydı ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin itibarı zedelenir miydi?
• Planladığım davranış hakkında şahsen bir rahatsızlık hissediyor muyum?
• Benim davranışım yüzünden herhangi bir şahsın hayatı, sağlığı, güvenliği veya itibarı tehlikeye girer mi?

Eğer bu sorular sonrasında bir tereddüt yaşanıyorsa yöneticilere ve gerekiyorsa üst yönetime danışılmalı ve görüş alınmalıdır. Etik kuralları arasında da bahsedildiği gibi danışma kültürü etik ilkelerinin uygulanmasında büyük önem taşımaktadır. Görüş alma konusunda sözlü iletişim kurulabilir ancak kayıt altına almak için yazılı iletişim tercih edilmelidir.

Etik kurallarımız müşterilerimize, birbirimize, topluma ve sosyal medyaya karşı sorumluluklarımız başlıkları altında gruplanmıştır.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Veri Gizliliği

ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin faaliyet alanı gereği müşterilerine ait olan verileri yönlendirir ve işler. Bu verilere ve istatistiki bilgilere erişim sadece görevi gereği verilere erişmesi gereken çalışanlara sağlanmaktadır.

Bu bilgilerin hemen hemen tamamı müşterilerimize özel ve gizli olduğundan görevi gereği müşterilerimize ait bilgilere erişen çalışanlarımız bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çalışanları görevi sırasında ulaştığı müşterilerimize, ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin hizmet sağlayan üçüncü taraflara ve diğer kişi ve kurumlara ait bilgileri kişisel çıkar veya başka taraflara çıkar sağlama amaçlı kullanamaz. ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin ofisi içinde dahi gizlilik içeren bilgilerin yazılı ve sözlü iletişimi sadece görevi gereği bilgiye erişmesi gereken çalışanla sınırlandırılmalıdır. Sözlü iletişim sırasında çevredeki kişiler tarafından gizli bilgilerin duyulmaması için gerekli özen gösterilmelidir.

Hizmetlerimizin gelişimi ve hizmet kalitemizin artırılması için yeni çözüm ve hizmet ihtiyaçları, yeni endüstri standartları ve en iyi uygulamalar, sektörde ve kurum altyapısını oluşturan bileşenlerdeki teknolojik eğilimler düzenli olarak takip edilmelidir. Beklenen hizmet kalitesini karşılamak için ilgili görevlere gerekli yetkinliğe sahip çalışanlar atanmalı, çalışanların teknik ve yönetsel gelişimi sağlanmalıdır. Atanmış çalışan görevinin gerektirdiği özeni göstermelidir.

Ürün ve Hizmet Sağlayıcılarla İlişkiler

ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin müşterilerine sunduğu hizmetlerin kalitesi belli oranda hizmet sağlayıcılarıyla dürüstlük, etik davranış ve karşılıklı güvene dayalı, verimli sonuçlar üreten ilişkiler geliştirmesine bağlıdır. Ürün ve hizmet sağlayıcılar, sağlanan ürün veya hizmetin kalitesi, fiyatı, teslim ve destek şartlarına bağlı olarak seçilir. Alım ve seçim kararları iş gereklerine ve objektif seçim kriterlerine dayalı olarak alınır.

Birbirimize Karşı Sorumluluklarımız

Dürüstlük ve Güven, Saygı, Nezaket ve Adil Davranış

ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çalışanları olarak biz birbirimizle olan ilişkilerimizde ve birbirimize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirirken dürüstlük, saygı, nezaket ve adil davranış ilkelerine uygun hareket etmeliyiz. Her birimiz görevimizin gerektirdiği işleri gerekli kalitede ve tam olarak gerçekleştirmekten sorumluyuz. En iyi çalışma ortamının birbirimize karşı güven ve destek ortamının oluşturulduğu ve korunduğu bir çalışma ortamı olduğunun bilincinde olunmalıdır. Herhangi bir esasa dayalı ayrımcılık, sözlü veya fiziksel taciz, saldırganca davranışlar bir ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çalışanından beklenmez.

Danışma Kültürü

ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin teknik ve yönetsel her konuda hataları en aza indirebilmek için danışma kültürüne dayalı bir iş ortamını desteklemektedir. Rutin olmayan durumlar veya ortaya çıkan sorunlar hakkında danışmak sadece desteklenmemekte aynı zamanda beklenmektedir. Çalışanın yöneticilerine sıklıkla danışmaları ve onlarla görüş alışverişinde bulunmaları hem yöneticiler hem de bağlı bulunan çalışanlardan beklenmektedir. ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin teknik ve diğer konularda üçüncü tarafların karşısına kurum içindeki danışma sürecini işleterek potansiyel yanlış anlamaları ve gereksiz riskleri engellemek için tek ses olarak çıkmayı benimsemektedir.

Çıkar Çatışması Durumu

ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çalışanları görevi gereği sürekli olarak iş kararları almaktadır. ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çalışanları verdiği her bir karar için, çıkarları ile şahsi veya üçüncü şahıslar arasında çatışma yaratabilecek, etik prensiplerine ve kanuna aykırı durumlardan kaçınmakla yükümlüdür. Çalışanların iş kararlarını alırken ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koymalıdır. Çıkar çatışmaları ile ilgili her durumu içeren bir listenin geliştirilmesi zor olmakla birlikte aşağıdaki durumlar örnek verilebilir:

• ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin ürün veya hizmet sağlayan bir firmanın ortağı veya çalışanı olmak veya gayri resmi olarak bu rolleri üstlenmek.
• ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin görevini aksatmaya yol açabilecek başka bir iş / görevle meşgul olmak
• İşe alımlarda akraba veya tanıdıklara haksız avantaj sağlamak.

Kişisel İlişkiler

Zaman zaman iki çalışan arasında veya bir ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çalışanı ile hizmet verilen veya alınan kurum çalışanı arasında, romantik veya normal arkadaşlıklar doğabilir. Bu tür ilişkiler görünürde veya gerçekten çıkar çatışması durumlarına yol açabilir. ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin bu tür ilişkilerin gelişmesinin doğal olduğunu kabul etmekle birlikte görünürde veya gerçekte bağımsızlığı zedeleyebilecek ve çıkar çatışması doğurabilecek durumları desteklememektedir.

Bilgi Sistemlerinin ve Diğer ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin Varlıklarının Kullanımı

ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin bilgi sistemleri ve diğer varlıkları kuruma ait olup öncelikle iş gereği faaliyetlerde kullanılmalıdır. Her ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. çalışanı ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin varlıklarını korumak ve verimli kullanmakla yükümlüdür.

Varlıkların kişisel kullanımı sadece gerektiğinde, minimum düzeyde, ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin faaliyetlerini aksatmayacak biçimde olmalı ve varlıklar yasalara veya etik ilkelerine aykırı biçimde kullanılmamalıdır. Çalışanlar kişisel kullanımın maliyeti (parasal ve/veya zamansal olarak) minimum düzeyi aşacaksa yöneticisinden onay almalıdır. Maliyetin önemli olup olmayacağı konusunda şüphe ediliyorsa danışma kültürü gereği bağlı bulunan yöneticiye danışılmalıdır.

Topluma Karşı Sorumluluklarımız

Kanunlara Uyum, Diğer Kurumlarla İşbirliği

ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çalışanları ilgili tüm yasal düzenlemelere ve kurallara uygun faaliyet göstermelidir. Hedefimiz faaliyetlerimizde sadece yasalara uygun hareket etmek değil aynı zamanda etik ilkelerine de uygun davranmaktır. ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin tanımlanmış protokoller çerçevesinde kanun uygulayıcılarla işbirliği yapmaktadır.

Bilgi Açıklama

ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çalışanları kurumsal ve kişisel bilgileri günlük veya resmi konuşmalarda dikkatsiz biçimde basın veya diğer taraflara sızdırmama konusunda dikkatli davranmalıdır. ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin iletişimde netlik ve dürüstlük prensibini benimsemekle birlikte, bilginin gizlilik ihtiyacını, açıklanması durumunda ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin müşterilerine ve topluma etkisini değerlendirmekle de yükümlüdür.

Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi

ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin anti rüşvet ve anti yolsuzluk politikaları ve prosedürleri gereğince:

• Tüm ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çalışanları, faaliyetleri esnasında rüşvet teklif ve kabul edilmesinin veya doğrudan ya da dolaylı olarak rüşvet verilmesinin yasak olduğunu bilmektedir.
• Hediye veya komisyon gibi uygunsuz çıkarlar yasaktır.
• Siyasi yardımlar, hayır yardımları ve sponsorluklar için önceden onay alınması gerekmektedir.
• Hediye teklifi ve kabulü ile ağırlama giderleri ve diğer masraflar denetim altında tutulur.
• Tüm finansal işlemler, muhasebe kayıt ve hesaplarında düzgün ve açık bir biçimde, belgeleriyle kayıt altına alınır.

Herhangi bir ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çalışanının, ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin içinde görevlerini yerine getirirken doğrudan veya dolaylı olarak rüşvetin herhangi bir biçimini (para, hediye, başka çıkarlar) teklif veya kabul etmesi, yapmaması gereken bir şeye veya yapması gereken bir şeyi yapmamaya ikna edilmesi ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin politikalarını ihlal etmek demektir ve ilgili kanunlar uyarınca ceza gerektiren suçtur.

Herhangi bir ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çalışanının görevlerini yerine getirirken, başka bir kişiye görevi dahilindeki ve pozisyonu dolayısıyla bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ikna etmek amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak rüşvetin herhangi bir biçimini (para, hediye, başka çıkarlar) vaat veya teklif etmesi ya da vermesi ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin politikalarını ihlal etmek demektir ve ilgili kanunlar uyarınca ceza gerektiren suçtur.

ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin çalışanlarının tümünün bu politika ve yasal kanunlara katı şekilde uyması zorunludur.

ITT Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti’nin faaliyet gösterdiği her ülkede, rüşvetin ve yolsuzluğun her türlüsünü önlemeyi, yerleşik olduğu veya hizmet verdiği tüm yasal yetki alanlarında, ilgili yerel ve uluslararası anti rüşvet ve anti yolsuzluk yasalarını uygulamayı tam olarak taahhüt eder.